Arkivplan.no

Arkivplan for Søndre Land kommune 2019

 

 

utsikt ove Odnesberga

 

Alle offentlige organ er etter forskrift om offentlig arkiv av 11.desember 1998, §2-2 pålagt å ha en arkivplan.

Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Den skal vise hvilke instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet i Søndre Land. Planen skal bidra til at Søndre Land ivaretar arkivansvaret i arkivlovens §6.

Arkivplanen er ment å være et verktøy for de ansatte, og skal kunne brukes som et oppslagsverk for rutiner og bidra til å lette gjenfinning.

Søndre Land ligger Oppland, på begge sider av Randsfjorden. I nord grenser kommunen til Nordre Land, i sør til Gran kommune, mot vest Vestre Toten og Gjøvik.

Søndre Lands kommunevåpen består av tre skråstilte kvistede gull trestammer på blå bunn. Det ble godkjent Kongelig resolusjon av 21.juni 1985. Forskrift for bruk av kommunevåpen ble vedtatt i kommunestyre i oktober 1985: "Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse"